De complexiteit van ruimtelijke investeringen in relatie tot sturingsvormen binnen het recreatiedomein : Een onderzoek naar het verband tussen de mate van complexiteit van ruimtelijke investeringen en de wijze waarop vraagstukken gestuurd worden binnen het recreatiedomein

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het onderzoek richt zich op het veronderstelde verband tussen de mate van complexiteit van ruimtelijke ordeningsvraagstukken en de gehanteerde sturingsarrangementen binnen het recreatiedomein. Uit literatuurstudie blijkt dat er een mogelijk verband is tussen beide aspecten. Het verband is onderzocht met behulp van literatuurstudie en een drietal geselecteerde casestudies (Recreatiegbied Kievitsveld, Recreatiegebied Strand Horst en Toverland). Hierbij is gebruik gemaakt van interviews met zowel ambtenaren van overheden als medewerkers van marktpartijen. Bij de analyse van de casestudies is ook een interview met de accountmanager van de Efteling meegenomen. Dit is gedaan omdat de Efteling een grote speler is op de markt, en er werd verwacht dat het interview extra informatie oplevert. De conclusie is dat het veronderstelde verband niet verworpen hoeft te worden. Dit blijkt uit de analyse van de casestudies. De aanbeveling voor de praktijk is daarom dat overheden en marktpartijen het sturingsarrangement beter moeten afstemmen op de complexiteit van het vraagstuk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen