Een multifunctionele maatschappelijke  accommodatie: succes of mislukking?  Een studie naar de effecten van de komst van een multifunctionele maatschappelijke accommodatie in een krachtwijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2009-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Centraal in dit onderzoek staan multifunctionele maatschappelijke accommodaties. Dit zijn gebouwen waarin meerdere maatschappelijke voorzieningen onderdak hebben en samenwerken. Multifunctionele maatschappelijke accommodaties vallen onder maatschappelijk vastgoed, wat in dit onderzoek gedefinieerd wordt als vastgoed waarin één of meerdere maatschappelijke instellingen gehuisvest zijn die eventueel hun ruimte multifunctioneel gebruiken en van waarde zijn voor de maatschappij. Het is van groot belang dat multifunctionele maatschappelijke accommodaties goed functioneren. Hiervoor is deskundigheid noodzakelijk. Dit ontbreekt veelal bij eigenaren van accommodaties (meestal gemeenten) waardoor de komst van een multifunctionele maatschappelijke accommodatie vaak moeizaam verloopt met als gevolg dat de effecten en het gebruik door bewoners uit de wijk tegenvalt. In deze thesis wordt gekeken naar deze effecten van multifunctionele maatschappelijke accommodaties en worden succes- en faalfactoren weergegeven die vervolgens een houvast kunnen bieden voor procesmanagers van accommodaties in het land. Naast deze maatschappelijke relevantie heeft het onderzoek ook een wetenschappelijke relevantie. Dit is gestoeld op het feit dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat empirisch kijkt naar de effecten van een specifieke multifunctionele maatschappelijke accommodatie op de leefbaarheid in een specifieke wijk. De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: “Het verkrijgen van inzicht omtrent de effecten van de komst van een multifunctionele maatschappelijke accommodatie op de leefbaarheid in een specifieke naoorlogse wijk met een specifieke bevolkingsgroep om zo succes- en faalfactoren aan te geven voor het vestigen van een multifunctionele maatschappelijke accommodatie in deze specifieke soort wijk”. De volgende vraagstelling hangt nauw samen met de doelstelling: “Is de komst van multifunctionele maatschappelijke accommodaties in specifieke naoorlogse wijken met een specifieke bevolkingsgroep een succes gelet op de effecten op de leefbaarheid in de wijk?” Belangrijk om te vermelden is dat er enkel in dit onderzoek uitspraken gedaan kunnen worden over multifunctionele maatschappelijke accommodaties in deze specifieke soort wijken (lees: krachtwijken) met deze specifieke soort bevolkingsgroep.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation