Wij zijn geen Noormannen! Het beeld van de Noormannen in de Annalen van St-Bertijns en de Annalen van Fulda.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie toont aan de hand van de Annalen van St.-Bertijns en de Annalen van Fulda hoe de Noormannen in de Vroege Middeleeuwen gerecipieerd werden. Aan de oppervlakte omschrijven deze bronnen de Noormannen op eenzelfde wijze: brute barbaren die plunderend door Europa trekken. De teksten laten echter ook verschillende diepere lagen zien. De Annalen van St.-Bertijns gebruiken de Noormannen en de bijbehorende karakteristieken als een manier om de Karolingische vorsten te beoordelen: Hoe zij met de Noormannen omgaan beslist of ze een goed of slecht vorst zijn. De Annalen van Fulda kiezen echter voor een religieus perspectief en plaatsen de Noormannen in een Bijbelse context. Uiteindelijk lijken beide bronnen eenzelfde doel te hebben met de wijze waarop zij de Noormannen omschrijven: definiëren wat de Franken van de Noormannen onderscheidt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation