‘Techno Stress’ In hoeverre heeft de aanwezigheid van een smartphone invloed op het stressniveau van jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar en wat is de invloed van geslacht?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-05-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat het smartphonegebruik van jongvolwassenen steeds meer toeneemt. Deze ontwikkeling gaat gepaard met het ontstaan van een nieuw fenomeen: ‘Techno Stress’. In deze studie wordt onderzocht of er meer stress optreedt in een situatie waarin de smartphone afwezig is of in een situatie waarbij de smartphone aanwezig is. Er is gekozen voor de doelgroep jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar, omdat smartphones in de huidige maatschappij onlosmakelijk verbonden zijn aan hun leven. Er werd verwacht dat vrouwen over het algemeen een hoger stressniveau hebben dan mannen. Daaruit volgde de verwachting dat de relatie tussen aanwezigheid van de smartphone en het stressniveau voor vrouwen sterker zou zijn. Om deze relaties te onderzoeken is er gebruik gemaakt van een experimenteel design. In totaal hebben 61 jongvolwassenen deelgenomen aan dit onderzoek. Deze participanten werden verdeeld over 2 condities. In de eerste conditie werd de smartphone afgenomen, in de tweede conditie was de smartphone wel aanwezig. Het experiment bestond uit het maken van een woordzoeker, die voor alle participanten hetzelfde was. Hiervoor kregen zij 20 minuten de tijd, wat veel langer was dan de benodigde tijd voor de woordzoeker. In de overgebleven tijd hadden de participanten wel of niet de mogelijkheid om gebruik maken van de smartphone, afhankelijk van de conditie waarin zij waren ingedeeld. Door middel van een online vragenlijst werd onderzocht in welke conditie de meeste stress ontstond. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat jongvolwassenen meer stress ervaren in de conditie waar de smartphone afwezig was dan in de conditie waar de smartphone aanwezig was. De verwachting dat vrouwen een hoger algemeen stressniveau hadden werd niet bevestigd. Daarnaast bleek geslacht geen relevante moderator te zijn in de relatie tussen aanwezigheid van de smartphone en stressniveau.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen