Dubbel groen, dubbel duurzaam? : Effecten van het uitdragen van duurzaamheid door gebruik van de kleur groen in het logo (visueel) en de toevoeging van het woord ‘groen’ in een duurzame bedrijfstekst (verbaal)

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Duurzaamheid is een actueel onderwerp en door het steeds grotere belang van de behoefte aan duurzaamheid voor de consument, is het voor bedrijven uit niet-duurzame branches essentieel om niet achter te blijven en duurzaamheid op te nemen binnen de bedrijfsstrategie. Groen is dé kleur die veelal wordt geassocieerd met milieuvriendelijkheid en duurzaamheid (Sundar & Kellaris, 2017; Barchiesi, Castellan & Costa, 2018). In dit onderzoek is daarom het expliciet gebruik van de kleur groen (visueel en verbaal) op het uitdragen van de kernwaarde duurzaamheid onderzocht. Specifiek door de aanpassing van de kleur van het logo van bedrijven uit niet-duurzame branches in combinatie met de toevoeging van het woord ‘groen’ aan een duurzame bedrijfstekst is het effect hiervan onderzocht op de herkenning van de kernwaarde duurzaamheid, de attitude ten opzichte van het logo, de tekst en het bedrijf, en de koopintentie van consumenten. Dit experiment kende een 2x2 tussenproefpersoonsontwerp van Logo (groen/origineel) en Tekst (met woord ‘groen’/zonder woord ‘groen’). De vier condities werden aangeboden middels een questionnaire aan in totaal 250 Nederlandse participanten van 18 tot 65 jaar. Uit het onderzoek is gebleken dat voor bedrijven uit niet-duurzame branches een duurzame bedrijfstekst met het woord ‘groen’ de attitude ten aanzien van het logo en het bedrijf positief kan beïnvloeden. Met het gebruik van de kleur groen in het logo moet daarnaast voorzichtig worden omgegaan omdat ondanks dat eerdere studies wel degelijk bewijs gaven dat dit een effect zou hebben op de perceptie van duurzaamheid en de attitude ten aanzien van het logo en de organisatie, dit effect echter niet in dit onderzoek is bevestigd voor bedrijven uit niet-duurzame branches. Uiteindelijk biedt dit onderzoek bedrijven uit niet-duurzame branches handvatten om consumenten duidelijk te maken dat zij staan voor een duurzame handelswijze en verbreedt dit de kennis over visueel en verbaal kleurgebruik bij organisaties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren