Mijn wijk in de media : Een onderzoek naar de representativiteit van de berichtgeving over herstructureringswijken in de media

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2008-11-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Herstructureringswijken zijn regelmatig in het nieuws. Het gaat hierbij om wijken waar de woonkwaliteit en de leefbaarheid onder druk staat. Deze wijken probeert de overheid samen met woningbouwcorporaties om te vormen tot wijken waar mensen weer graag wonen. Dit doen ze onder andere door de woningvoorraad aan te passen, zodat er meer koop- en minder sociale huurwoningen komen. De berichtgeving in het journaal of in de kranten over deze wijken lijkt vaak negatief, bijvoorbeeld als het gaat om rellen in de wijk. De media kunnen er zo voor zorgen dat de problemen in de wijken onder de publieke aandacht komen. Hoe een wijk in beeld gebracht wordt heeft een effect op de wijk en hoe de bewoners van de wijk worden gezien, daarom is het belangrijk de berichtgeving in beeld te brengen. In dit onderzoek is onderzocht of de Nederlandse dagbladen in 2007 een representatief beeld hebben gegeven van de wijk Klarendal in Arnhem en de wijk Overvecht in Utrecht. Dat betekent dat het beeld dat naar voren komt uit de berichtgeving is vergeleken met het beeld van de bewoners in de wijken. De media zijn betrokken in een proces dat de consensus in de maatschappij versterkt. De verschillende verhalen, betekennissen en tips die mensen met elkaar delen op de hoek van de straat of via het scherm van de televisie, vormen een kader waarbinnen interpretaties over de wijken ontstaan. Dit kader wordt het discours genoemd. De rol van de media in de samenleving kan het beste worden omschreven als een agendasamenstellende rol. De media kunnen de aandacht van het publiek richten doordat zij een selectie maken van het nieuws en belangrijke gebeurtenissen. In dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van de agendasetting theorie. Volgens deze theorie bepalen de media waar het publiek het over heeft, maar de media zouden op hun beurt weer informatie over de werkelijkheid moeten verschaffen. De berichtgeving van de media is daarbij niet los te zien van het discours. Het discours is altijd op de achtergrond als journalisten en redacteuren beslissen over welke onderwerpen ze berichten en welke invalshoek zij daarbij kiezen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen