De invloed van bereikbaarheid op het beleid van woningcorporaties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Woningcorporaties zijn organisaties die betaalbare huurwoningen bouwen en verhuren in Nederland. Zij huisvesten economisch en sociaal kwetsbare groepen mensen, die vaak ook een slechte bereikbaarheid hebben. Dit onderzoek heeft gekeken of woningcorporaties rekening houden in hun beleid met het feit dat de doelgroepen die zij huisvesten kwetsbaar zijn op dit gebied. De beleidsvorming van de corporaties staat niet los in de samenleving, maar wordt ook beïnvloedt door andere partijen. De uiteindelijk onderzochte casussen zijn vier verschillende corporaties in steden in Nederland en hun de betrokken gemeentelijke partijen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel voor woningcorporaties als de gemeenten de invloed van bereikbaarheid op het beleid van de woningcorporaties erg gering is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen