Een kwalitatieve studie vanuit het perspectief van de arts over diens ervaringen met communicatie in online consultvoering.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de coronamaatregelen die in 2020 en 2021 van kracht waren, waren artsen genoodzaakt een deel van de face-to-face consulten te vervangen door e-consulten. Tijdens het e-consult zien en spreken arts en patiënt elkaar via videoverbinding op een beeldscherm. Huidig onderzoek is kwalitatief van aard en aan de hand van semigestructureerde interviews is inzicht gekregen in hoe artsen de communicatie tijdens het e-consult ervaren en of artsen wellicht aanpassingen hebben gedaan in hun verbale of non-verbale communicatie. Het doel van het onderzoek was om aan de hand van semigestructureerde diepte-interviews te achterhalen wat de ervaringen van artsen zijn over de communicatie in e-consulten. De verkregen data is verwerkt en geanalyseerd met het data-analyseprogramma ATLAS.ti.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren