Verenkeling en verdubbeling in werkwoordspelling: dubbel zo verwarrend?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-07-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Nederlandse werkwoordspelling is een van de pijnpunten in het onderwijs. Aan de Radboud Universiteit wordt momenteel onderzoek gedaan naar hoe dit verbeterd kan worden. De resultaten van dit onderzoek vormen het uitgangspunt van deze scriptie. Op basis van het aantal verenkelings- en verdubbelingsfouten in het SVS-dictee is een onderscheid gemaakt tussen goede en zwakke spellers. De vooruitgang in de beheersing van de werkwoordspelling van deze twee groepen is vergeleken. Het blijkt dat de goede spellers in het algemeen beter scoren op het SVS-dictee en het werkwoorddictee, maar dat de vooruitgang die zij boeken in de beheersing van de werkwoordspelling relatief even groot is als die van de zwakke spellers. Wat betreft de beheersing van de verenkelings- en verdubbelingsregels in het werkwoorddictee doen de slechte spellers niet veel onder voor de goede spellers, alhoewel dit verschil nog steeds wel significant is! . De mees te verenkelings- en verdubbelingsfouten in het werkwoorddictee worden gemaakt in de bijvoeglijke naamwoorden. Het onderzoek bevat een analyse van de meest voorkomende verenkelings- en verdubbelingsfouten in het werkwoorddictee.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren