Welke bron heeft de meeste overtuigingskracht: een deskundige of leken?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Welke bron heeft de meeste invloed op het oordeel van de ontvanger: één deskundige of een aantal leken? In dit onderzoek werd gekeken naar de overtuigingskracht tussen deze twee bronnen. De overtuigingskracht werd gemeten aan de hand van het standpuntoordeel van de proefpersonen na confrontatie met de twee tegenstrijdige bronnen. De leken werden in het onderzoek gemanipuleerd in mate van deskundigheid en in het aantal leken dat een argument ondersteunt. Op deze manier is inzicht verkregen in wanneer en onder welke omstandigheden proefpersonen neigen naar het oordeel van leken. De verwachting hierbij is dat de leken als overtuigender worden ervaren wanneer de leken deskundiger en hoger in aantal zijn. Er is ook onderzoek gedaan naar eventuele effecten die de volgorde waarin de bronnen worden aangehaald teweegbrengen. De overtuigingskracht van deskundigen en leken is onderzocht in een 3x2x2 experiment met een tussenproefpersonenontwerp en twee controlecondities. De proefpersonen werden blootgesteld aan een scenario waarin een deskundige en leken een inconsistent oordeel vormden omtrent het weghalen van de bankjes in het stadspark om zo de overlast van jongeren te reduceren. Uit de driewegvariantie-analyses zijn geen significante hoofdeffecten van type leek, bronvolgorde of argumentvolgorde gevonden. Er is een interactie-effect geconstateerd tussen de bronvolgorde en de argumentvolgorde. De condities waarin de deskundige voor het standpunt is en de leken tegen het standpunt zijn scoren het hoogste op mate van overtuigingskracht. Dit interactie-effect laat zien dat de deskundige past bij het verdedigen van een standpunt.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Letteren