Heden, indien gij Zijne stem hoort, verhardt uw harten niet! Een onderzoek naar de rol van de goddelijke voorzienigheid in de watersnoodbrochure Gods stem in den watervloed van J.P. Hasebroek

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Na de watersnood van 1861 in de Bommelerwaard ontstonden er diverse maatschappelijke initiatieven uit sympathie voor de getroffenen. Onder meer predikanten toonden hun betrokkenheid door de uitgave van preekbrochures. In relatie tot de ramp werden er in deze boekjes inhoudelijke theologische standpunten geëtaleerd om de toedracht van de ramp te kunnen duiden. In dit bachelorwerkstuk staat een soortgelijke brochure centraal, namelijk Gods stem in den watervloed, geschreven door dominee-dichter Johannes Petrus Hasebroek. Als motto van zijn preek gebruikte hij het psalmcitaat: ‘Heden, indien gij Zijne stem hoort, verhardt uw harten niet!’ De goddelijke stem behelst het centrale thema van de brochure en staat symbool voor de goddelijke voorzienigheid. In dit bachelorwerkstuk kijk ik naar de rol van de goddelijke voorzienigheid in de brochure. Omdat J.P. Hasebroek op verschillende momenten in zijn leven in aanraking kwam en beïnvloed werd door de denkbeelden van het Réveil, kijk ik in deze studie met name naar verschillen en overeenkomsten in inhoudelijke standpunten tussen de beweging en Hasebroek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren