De framing van Chinese en Europese activiteiten in Afrika onder de loep. Een nadere beschouwing van de nieuwsmedia rondom China en de Europese Unie in Afrika

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-02-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie focust zich op de berichtgeving over de Chinese en de Europese activiteit in Afrika. Het onderzoek focust zich op de framing, met name het verschil in framing voor enerzijds de Chinese activiteit en anderzijds de Europese activiteit. De onderzoeksvraag die hieruit volgt is: Hoe wordt het Chinese en Europese optreden in Afrika geframed met betrekking tot milieurechtvaardigheid van 2000 tot en met 2021, en in hoeverre verschilt deze framing van elkaar?’. Door middel van deze hoofdvraag kon er een analyse gemaakt worden van de verschillende frames die gebruikt worden met betrekking tot de Chinese en Europese activiteit in Afrika. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een analyse van krantenartikelen. Deze krantenartikelen zijn gecodeerd, waarna de codes gegroepeerd zijn. Door middel van deze codering is er een objectieve analyse van een eventueel verschil in het gebruik van frames gemaakt. Uit dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van frames door de jaren heen consequent is. Het meeste gebruik wordt gemaakt van het diagnostische en het prognostische frame. Binnen het gebruik van deze frames wordt er meermaals gebruik gemaakt van het etnocentrisme frame tussen de EU en China. Dit frame wordt veelal gebruikt om het verschil in activiteit tussen beide actoren weer te geven. Dit is opvallend, aangezien beide actoren daardoor veelvoudig tegenover elkaar worden geplaatst. De Chinese- en Europese activiteit wordt op een andere wijze geframed, doordat de focus voor beide regio’s elders ligt. Met betrekking tot de Chinese activiteit ligt de kritiek voornamelijk bij de milieugevolgen die zij veroorzaken door de grondstofwinning. Wanneer gekeken wordt naar de Europese activiteit ligt de kritiek met name bij de strenge voorwaarden die zij Afrikaanse landen opleggen. De conclusie is daarom dat er een constante framing is, die voor zowel China en Europa door de jaren heen gelijk blijft.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen