Breek de stilte. Een onderzoek naar het optimaliseren van de effectiviteit van het coördinatiepunt tegen uitsluiting, racisme en discriminatie bij de politie in Oost-Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de documentaire De Blauwe Familie deelden (oud-)politiemedewerkers ervaringen over uitsluiting, racisme en discriminatie op de werkvloer bij de politie. De documentaire leidde tot de oprichting van een coördinatiepunt door de politie in Oost-Nederland. Dit punt biedt medewerkers de mogelijkheid vormen van uitsluiting, racisme en discriminatie te melden. Dit onderzoek geeft inzicht in manieren waarop de effectiviteit van het coördinatiepunt te optimaliseren is. De resultaten van het onderzoek komen voort uit een verbinding van literatuurinzichten, semigestructureerde interviews met diverse politiemedewerkers en focusgroepen met politieteams. Uit het onderzoek blijkt dat het oprichten van het coördinatiepunt enkel zinvol is als bestaande maatregelen tegen discriminatie op orde zijn. Een effectieve bestaande structuur is langdurig en bevat meerdere zorgvuldig opgestelde initiatieven om discriminatie tegen te gaan. Met name een open, laagdrempelig gesprek in politieteams kan bewustwording creëren over discriminatie en ervoor zorgen dat werknemers hier sneller tegen optreden. Medewerkers kunnen bij het coördinatiepunt terecht wanneer zij het gevoel hebben discriminatie niet binnen de bestaande structuur te kunnen melden. Een langdurige aanpak met voldoende middelen, vertrouwen van werknemers in het coördinatiepunt en het op laagdrempelige wijze kunnen maken van een melding staan aan de basis van de effectiviteit van het punt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen