Het verschil in effectiviteit van tekstuele en visuele COO-strategieën op de Nederlandse consument

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2021-06-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het markeren van de country of origin (COO) in advertenties kan voor marketeers en bedrijven aantrekkelijk zijn aangezien het invloed kan hebben op de productevaluaties van de consument. Het verschil in effectiviteit tussen COO-strategieën is nog beperkt onderzocht. Het huidige onderzoek hanteerde een 1 X 2 tussenproefpersoonsontwerp, waarin het verschil in effectiviteit tussen tekstuele en visuele COO-strategieën werd getest op de productattitude, kwaliteitsperceptie, koopintentie en attitude tegenover advertentie. De invloed van attitude tegenover land van herkomst werd meegenomen als covariaat. Uit de resultaten kwam naar voren dat de effectiviteit van tekstuele COO-strategieën significant hoger is bij attitude tegenover advertentie in vergelijking met visuele COO-strategieën. De rol van de covariaat, attitude tegenover land van herkomst, blijkt in het huidige onderzoek van invloed te zijn geweest. Significante effecten werden op alle vier de afhankelijke variabelen gemeten. De huidige studie heeft geholpen inzicht te bieden in het onderlinge verschil tussen de COO-strategieën.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren