Herstel van stotteren in de klinische populatie: Een pilot-onderzoek naar het herstelpercentage en risicofactoren voor blijvend stotteren.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het eerste doel van dit pilot-onderzoek was om te bepalen welk percentage kinderen in de klinische populatie herstelt van het stotteren en het tweede doel was om te bepalen welke factoren risicofactoren vormen voor blijvend stotteren. Er deden 16 proefpersonen mee, met een gemiddelde leeftijd van 3;10 jaar. Tijdens de beginmeting werden er video-opnames gemaakt, testen afgenomen en vragenlijsten ingevuld. De gegevens van 15 proefpersonen werden onderzocht. Het bleek dat 5 jaar na de beginmeting 58% van de kinderen was hersteld wanneer de zelfbeoordeling niet werd meegenomen in het oordeel, en 33% wanneer de zelfbeoordeling wel werd meegenomen. 9 jaar na de beginmeting waren deze percentages respectievelijk 73% en 60%. Hieruit blijkt dat in de klinische populatie uiteindelijk bijna evenveel kinderen herstellen (als de zelfbeoordeling niet wordt meegenomen) als in de gehele populatie (dat percentage was namelijk 79%), maar dat het herstel later optreedt, ondanks dat de kinderen in dit onderzoek bijna allemaal stottertherapie hebben gehad. Ook bleek dat het wel of niet meenemen van de zelfbeoordeling van het kind in het beoordelen van herstel een grote invloed heeft. Verder liet dit onderzoek zien dat enkele factoren risicofactoren vormen voor blijvend stotteren, namelijk de Sound Prolongation Index, het geslacht, het niet-rechtshandig zijn, de perceptuele sensitiviteit en ‘effortful control’.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren