Veiligheid en communicatie in multinationale organisaties.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de mondialisering is er tegenwoordig steeds vaker sprake van meertalige teams. In deze teams komen helaas wel vaker ongevallen voor. Deze problematiek blijkt uit eerder onderzoek dieper geworteld te zijn dan een taalprobleem. Zo kan er een verschil in mentaliteit zijn en telt het veiligheidsklimaat, beïnvloed door de multiculturele effectiviteit van de teamleider, wellicht ook mee (Starren, Hornikx & Luijters, 2013). Ook wordt een veiligheidsspecifieke transformationele leiderschapsstijl (SSTL) in veel voorgaand onderzoek aangeraden om de veiligheid te verbeteren. De Koster, Stam en Balk (2011) hebben door middel van vragenlijsten geprobeerd het effect van SSTL en veiligheidsbewustzijn op veiligheid in kaart te brengen. Zowel SSTL als bewustzijn bleken positief gerelateerd aan veiligheid en hingen met elkaar samen hoewel er geen mediërend effect was van bewustzijn tussen SSTL en veiligheid. In het onderzoek v! an Koster et al. is echter alleen de inschatting van de medewerkers van de SSTL van de teamleiders gevraagd en niet de eigen inschatting. Dit is in dit onderzoek wel geanalyseerd. Ook is er onderzocht in hoeverre SSTL, ingeschatte multiculturele effectiviteit en onzekerheidsvermijding een voorspeller zijn van veiligheidsbewustzijn. Er bleken geen significante verschillen tussen de scores van de teamleiders en de werknemers te zijn. De belangrijkste voorspeller van veiligheidsbewustzijn bleek onzekerheidsvermijding en niet SSTL. SSTL bleek slechts een zwakke voorspeller voor veiligheidsbewustzijn en multiculturele effectiviteit bleek, in tegenstelling tot de verwachting van Starren et al., helemaal geen voorspeller te zijn voor veiligheidsbewustzijn. Daarmee is dit onderzoek slechts gedeeltelijk in lijn met vorige onderzoeken. De Koster et al. gaf namelijk ook al aan dat het effect van SSTL op veiligheid niet gemedieerd zou zijn door bewustzijn. Bedrijven zouden op basis van deze uit! komsten h un veiligheid eventueel kunnen verbeteren door te proberen om vooral personeel met een hoge mate van onzekerheidsvermijding te werven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren