Voorbij Moerdijk : Beleidsmatige oplossingsrichtingen om de waterkwaliteit te kunnen waarborgen bij calamiteiten met chemische stoffen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterthesis gaat over de risico- en crisisbeheersing van calamiteiten met chemische stoffen die effecten kunnen hebben op de waterkolom, het watersysteem en de waterketen samen. Voor de waterkolom gaat er een risico uit van chemische bedrijven. Verschillende waterschappen maken zich hier zorgen over omdat zij grote gevolgen kunnen ondervinden van chemische calamiteiten, maar geen mogelijkheden hebben om via preventieve maatregelen de risico’s te verkleinen. Voor dit probleem worden beleidsmatige oplossingsrichtingen gezocht. De onderzoeksvraag is: ‘welke beleidsmatige oplossingsrichtingen kunnen de waterschappen, brandweer en chemische bedrijven inslaan om de waterkwaliteit beter te kunnen waarborgen bij calamiteiten met chemische stoffen?’ Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de epistemologie van het constructionisme met de framingtheorie en de risk governance theorie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen