De structurele roep om openbaarheid; onderweg naar een derde fase?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-04-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De geschiedenis van openbaarheid kent een grote wisselwerking tussen wat praktisch aan openheid wordt gedaan en wat er formeel voor openbaarheid is geregeld. Uit de roep om de controle op de macht te versterken ontstaat ook de Wet openbaarheid van bestuur(Wob). Openbaarheid draait om het openen van de poorten van de macht. De controle op de macht via openbaarheid draagt bij aan de versterking van de burger in relatie tot de staat. In dit onderzoek naar het discours over openbaarheid als meetinstrument om die relatie te duiden blijkt dat het oorspronkelijke doel in de wetsvorming niet heeft geprevaleerd. Je kunt daaruit concluderen dat blijkens het parlement de relatie tussen staat en burger niet draait om openheid en transparantie, maar zolang de burger niet weet wat de macht doet, zal zij vraagtekens blijven houden bij de uitkomsten. Daarom zijn we onderweg naar een derde fase van openbaarheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation