De invloed van communicatie op communicatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wanneer je als ouder een kind krijgt dat gebruik moet maken van een andere modaliteit om te communiceren dan jij als ouder, wat doe je dan? Dit kwalitatieve onderzoek gaat over gezinnen die te maken krijgen met doofheid: horende ouders die er, door middel van de neonatale gehoorscreening, achter kwamen dat hun kind(eren) doof is (zijn) enerzijds en dove ouders die juist horend(e) kind(eren) ter wereld brachten anderzijds. Hoe zijn deze ouders begeleid door zorgverlening in de beginperiode, en welke impact heeft deze begeleiding gehad op de bepaling van het taalaanbod? Door middel van het analyseren van bestaande interviews met ouders die te maken hebben met doofheid (zijzelf of hun kinderen) en het bestuderen van literatuur, wordt de rol van de zorgverlening beschreven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren