Verzakelijking bij Waterschap Rivierenland. In hoeverre voldoet Waterschap Rivierenland aan de standaarden van een bedrijfsmatige organisatiecultuur?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-11-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie evalueert in hoeverre een bedrijfsmatige organisatiecultuur bestaat bij Waterschap Rivierenland. Door middel van het conceptualiseren van het onderwerp organisatiecultuur vanuit twee perspectieven: het symbolische perspectief en het moderne perspectief, wordt antwoord gezocht op wat een organisatiecultuur precies inhoudt. Hierna wordt middels theorie van New Public Management drie kernevaluatiestandaarden opgesteld: resultaatgerichtheid, flexibiliteit en competitiviteit. Dit onderzoek draagt bij tot het verkrijgen van inzicht in hoeverre een bedrijfsmatige organisatiecultuur bestaat in een publieke organisatie, in dit geval Waterschap Rivierenland. Tevens worden bestaande wetenschappelijke theorieën samen gekoppeld om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen. Hiervoor zijn keuzes gemaakt door de auteur van dit onderzoek waardoor niet elke theorie volledig tot zijn recht komt. Door het korte tijdsbestek is slechts één organisatie onderzocht en hebben maar 15 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Door middel van 15 diepte-interviews waarbij gebruik is gemaakt van het Organizational Cultural Assessment Instrument van Quinn en de evaluatiestandaarden van een bedrijfsmatige organisatiecultuur is het volgende bij Waterschap Rivierenland gevonden: Resultaatgerichtheid is niet aanwezig of afwezig bij Waterschap Rivierenland, Flexibiliteit is afwezig bij Waterschap Rivierenland en Competitiviteit is aanwezig bij Waterschap Rivierenland. Dit leidt tot de conclusie, dat bij Waterschap Rivierenland een bedrijfsmatige organisatiecultuur niet aanwezig of afwezig is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation