Het effect van gemeentelijk beleid en gemeentelijke instrumenten op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Een verkenning van de Binckhorst en Merwedekanaalzone

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
We staan in Nederland voor verschillende opgaves binnen de gebiedsontwikkeling. De Energie transitie en klimaatadaptie zijn van groot belang zijn. Daarnaast is er een tekort aan huisvesting en is het niet wenselijk om buiten het bebouwde gebied te ontwikkelen waardoor binnenstedelijke ontwikkeling met bijkomende complexiteiten een groot deel van de huisvestingsvraag moet oplossen. Om aan deze opgave te voldoen zal door de gemeente een strategie moeten worden ontwikkeld. De gemeentelijke strategie, ten aanzien van gebiedsontwikkeling, is in de afgelopen 10 jaar veranderd. Mede door de financiële crisis in 2008 zijn veel gemeenten overgestapt van integraal grondbeleid naar een meer organische vorm van gebiedsontwikkeling. In de thesis die voor je ligt, is een poging gedaan om de strategie te analyseren die de gemeente Utrecht en Den Haag toepassen bij de gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone en de Binckhorst. Dit wordt gedaan aan de hand van de kenmerken van organische en integrale gebiedsontwikkeling (PBL & Urhahn urband design, 2012). Daarnaast wordt de gemeentelijke aanpak geanalyseerd door de gebruikte instrumenten te classificeren naar de indeling van Adams & Tiesdell (2010).
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen