Twitterende wijkagenten. Over de invloed van gain en loss frames in tweets van wijkagenten op de veiligheidsperceptie van burgers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige onderzoek is geprobeerd erachter te komen wat de invloed is van gain (focus op positieve gevolgen van gewenst gedrag) en loss frames (focus op negatieve gevolgen van ongewenst gedrag) in tweets van Nederlandse wijkagenten op de veiligheidsperceptie van burgers. Daarvoor is een corpus van 625 tweets (25 tweets van 25 wijkagenten) onderzocht om te zien in welke categorieën de tweets vielen, of deze tips bevatten en of er (potentiële) frames in voorkwamen. Zoals verwacht bleek dat de frames vooral zaten in tweets over preventie, en dat ongeveer de helft van de potentiële frames niet werd voltooid; daar zouden mogelijkheden kunnen liggen voor wijkagenten. Na het corpusonderzoek is een experimenteel onderzoek uitgezet via Twitter onder 82 twitteraars die één conditie met 30 tweets te zien kregen. De condities verschilden in kwantiteit (weinig/zes versus veel/twaalf frames) en framing (gain versus loss) om! erachter te komen wat de hoeveelheid gain of loss frames doet met de veiligheidsperceptie en de attitude, eigeneffectiviteit en gedragsintentie van burgers. Het bleek dat dit niet zoveel is: alleen voor de gedragsintentie werd maar net geen significant hoofdeffect voor framing gevonden. Het maakt dus niet uit of de wijkagenten hun tweets op een bepaalde manier framen: de resultaten suggereren dat dit geen invloed heeft op de burgers. Het uitblijven van effecten kan ook zijn gekomen door een scheve verdeling van de respondenten, waardoor de grote kwantiteit aan frames kon worden gerelativeerd door mensen die al wijkagent(en) volgden op Twitter; en de verliezen uit de loss frames in perspectief konden worden geplaatst door mensen die bekend waren met twitterende wijkagenten als fenomeen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of een betere verdeling wel significante effecten oplevert. Daarbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke invloeden van meer conversationele tweets, zoals re! plies, aa ngezien de meeste tweets uit het corpusonderzoek in een conversationele categorie vielen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren