De verschillen tussen emoji natives en digital immigrants in attitude tegenover emojigebruik in berichten die variëren in type contact en type medium.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie is onderzocht in hoeverre emoji natives (i.e., mensen geboren vanaf 1997) en digital immigrants (i.e., mensen geboren vóór 1980) van elkaar verschillen in attitude tegenover emojigebruik in berichten die variëren in type contact en type medium. Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen generatie en attitude tegenover emojigebruik, waarbij twee onafhankelijke variabelen eveneens als modererende factoren werden getoetst: ‘type medium’ (privé vs. openbaar) en ‘type contact’ (persoonlijk vs. professioneel). Om de hypothesen te toetsen, is een experimentele studie uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. In dit experiment met een tussenproefpersoonontwerp werden participanten (N = 174) gevraagd emojigebruik in sociale mediaberichten te beoordelen op basis van negen semantische differentialen, waarmee de attitude kon worden gemeten. Uit de resultaten is gebleken dat emoji natives een positievere attitude hebben tegenover het gebruik van emoji’s in sociale mediaberichten dan digital immigrants. Daarnaast is gevonden dat mensen een positievere attitude hebben tegenover emojigebruik met persoonlijke contacten dan met professionele contacten. Er is echter geen bevestiging gevonden voor de verwachting dat het type medium invloed heeft op de attitude tegenover emojigebruik, wat betekent dat er geen verschil was tussen privémedia en openbare media. Dit scriptieonderzoek draagt bij aan de literatuur over generatieverschillen en percepties van emoji’s op sociale media. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat mensen voorzichtig moeten zijn met het gebruik van emoji’s, afhankelijk van de gesprekspartner. Zowel in communicatie met professionele contacten als in communicatie met ouderen lijkt het namelijk minder gewenst om emoji’s te gebruiken. Er worden suggesties gegeven voor vervolgonderzoek op basis van de beperkingen en bevindingen van deze studie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren