Slagen in de sociale huursector; snel tevreden of lang op zoek naar het ideaal

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het onderzoek wordt er een onderscheid tussen twee groepen woningzoekenden gemaakt op basis van actieve zoektijd, deze worden vervolgens vergeleken met elkaar. Door kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews worden de verschillende beslissingen in het zoekproces van beide groepen achterhaald. Hieruit is gebleken dat de lang zoekende groep beslissingen maakt voor een zo optimaal mogelijke uitkomst. Hierdoor zijn ze over het algemeen selectiever en vallen veel woningen buiten de voorkeuren, dit leidt uiteindelijk tot een laag aantal reacties en lange actieve zoektijd. De kort zoekende groep maakt hierin gebruik van een benadering waarbij men voor de tevredenstellende opties gaat. Dit leidt ertoe dat deze kort zoekende groep in veel gevallen het slagen op korte termijn belangrijker vindt dan het slagen voor de optimale woning. Dit heeft er deels mee te maken dat woningzoekenden in deze groep op zoek zijn naar een permanente woning terwijl er bij de kort zoekende groep meer woningzoekenden slechts een tijdelijke woning zoeken. Daarnaast heeft de kort zoekende groep over het algemeen meer urgentie bij de verhuisbeslissing dan de lang zoekende groep. Dit wordt mede veroorzaakt door de initiële verhuisbeslissing aan het begin van het proces.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen