Drie beslagen ramen op de historische werkelijkheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-10-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Drie beslagen ramen op de historische werkelijkheid staat de wetenschappelijke praktijk centraal. Dit onderzoek wil, in navolging van de theorie van Kuhn en Latour die het verschil tussen wetenschappen in het algemeen bestuderen, het verschil tussen de geschiedwetenschap en bestuurswetenschap onderzoeken. Het doel hierbij is bij te dragen aan de bewustwording van verschillen tussen onderzoeken. Dit bewustwordingsproces tussen wetenschappelijke instituties zou (eventueel) interdisciplinariteit of een kennisuitwisseling kunnen bewerkstelligen met het oog op de wetenschappelijke praktijk. De hoofdvraag bij dit onderzoek is dan ook: Hoe verschillen de geschiedwetenschappen die het openbaar bestuur bestuderen in wetenschapsopvatting van de bestuurswetenschappen die de geschiedenis bestuderen? Om deze hoofdvraag te beantwoorden is dit onderzoek in vier delen gesplitst. Het eerste deel is theoretisch van aard. De theorieën van Kuhn en Latour worden gebruikt om te laten zien hoe verschillen tussen wetenschappen kunnen ontstaan en ook blijven bestaan. Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillen van deze wetenschappen van elkaar verschillen. Dit aan de hand van drie wetenschapfilosofische stromingen: hermeneutiek, positivisme en narrativisme. In deel twee worden tien wetenschappelijke werken geselecteerd: vijf werken geschreven door historici en vijf door bestuurskundigen. Vervolgens worden de stromingen hermeneutiek, positivisme en narrativisme geoperationaliseerd, om in deel drie de geselecteerde werken te analyseren. Daarna worden deze resultaten van de analyse samengebracht. De historici en de bestuurskundigen worden onderling vergeleken en de bestuurskundigen worden met de historici vergeleken. Tot slot volgt de conclusie. In de conclusie wordt de hoofdvraag beantwoord. Uit de vergelijking blijkt dat de bestuursgeschiedenis in het algemeen naar de hermeneutische wetenschapstraditie neigt. Historici en bestuurskundigen onderling hebben wel andere voorkeuren. Historici neigen naar de hermeneutische en narrativistische methoden. Terwijl bestuurskundigen neigen naar hermeneutische en positivistische methoden. Daarmee kijken historici anders naar het verleden dan bestuurskundigen en trekken andere conclusies en lessen uit de geschiedenis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation