Samen naar klimaatbestendige steden : Potentie van publiek-private samenwerking bij de aanpak van hitte in Nederlandse steden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt vanuit een netwerkbenadering gekeken in hoeverre samenwerking tussen publieke en private partijen mogelijk is bij de aanpak van hittestress in Nederlandse steden. De cases die daarbij onderzocht worden, zijn Rotterdam en Arnhem. Beide steden zijn rond 2009 begonnen met het onderzoek naar hittestress. Aangezien de steden zich rond 2011 nog steeds in de fase van probleemverkenning en kennisontwikkeling bevonden, zal dit onderzoek een verkennend karakter hebben. Er is namelijk ook nog geen eerder onderzoek geweest naar de mogelijkheden van een publiek- private samenwerking op het gebied van hittestress. Het doel van het onderzoek is aanbevelingen doen over het gebruik van publiek- private samenwerking bij het stedelijk hittebeleid in Nederland, door de potentie voor publiek- private samenwerking bij de aanpak van hitte in Rotterdam en Arnhem te analyseren. De vraag die daarbij centraal staat is: In hoeverre heeft publiek- private samenwerking potentie bij de aanpak van hitte in Rotterdam en Arnhem?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen