De rol van perspectief innemen op regionale accenten - Het reduceren van negatieve beoordelingen van Brabantse sprekers aan de hand van perspectief innemen door middel van narratieven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-05-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek naar accenten toont al jaren aan dat het hebben van een accent op verschillende gebieden, zowel professioneel als persoonlijk, negatieve effecten met zich mee brengt. De laatste jaren verandert de focus steeds meer naar interventies om deze effecten te verminderen. De huidige studie onderzoekt of het innemen van perspectief door het lezen van een narratief als interventie kan dienen voor het verminderen van negatieve beoordelingen op Brabantse sprekers. In een tussenproefpersoon-experiment luisterden participanten naar een korte opname van een sollicitant met een standaard Nederlands accent of een Brabants accent. Daarna kregen zij een narratief met een ik-perspectief of een hij/zij-perspectief te lezen, om vervolgens de spreker te beoordelen. De interventie bleek in de huidige studie geen effect te hebben. Er vond geen interactie plaats tussen het innemen van perspectief en de aanwezigheid van het accent. Wel lijken de gevonden resultaten voor het Brabantse accent de goede kant op te gaan, alleen deze zijn niet significant. In vervolgonderzoek zal er meer aandacht besteed moeten worden aan de manier van perspectief innemen en het meten van het succes hiervan, dit was in het huidige hoofdexperiment een tekortkoming. Daarnaast liggen er nog interessante vraagstukken bij onderzoek naar de verschillen tussen het beoordelen van regionale en buitenlandse accenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren