Wat is de invloed van gemeentelijk evenementenbeleid op een divers evenementenaanbod?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis is onderzocht wat het effect is van de doelstelling uit het evenementenbeleid op de diversiteit van kleinschalige evenementen in de Nederlandse gemeenten Oss en Loon op Zand. De doelstelling is een onderdeel van het gemeentelijk evenementenbeleid waarin de visie achter het beleid wordt beschreven. Er is onderzocht of deze visie zorgt voor bepaalde beleidskeuzes, en of deze beleidskeuzes daadwerkelijk worden doorgevoerd in de casusgemeenten. Dit is een kwalitatief onderzoek geweest waarin de data is verzameld door middel van semi- gestructureerde interviews. De conclusie van het onderzoek is dat er nog geen bewuste beleidskeuzes worden gemaakt in de casusgemeenten Oss en Loon op Zand om het aanbod van evenementen in hun gemeente aantrekkelijk te maken voor alle lagen van de bevolking. Ook is er geconcludeerd dat problemen voor organisatoren niet direct voortkomen uit de doelstellingen van het evenementenbeleid, maar door een gebrek aan communicatie tussen gemeente en burger.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen