Vluchtelingen in dienst? Kwalitatief onderzoek naar de barrières en motieven van bedrijven bij het aannemen van vluchtelingen in de ICT-sector in de regio noordoost en zuidoost Brabant

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn wereldwijd steeds meer vluchtelingen. Ook in Nederland hebben we er veel mee te maken. Een goede integratie voor deze groep vluchtelingen is belangrijk voor Nederland, voor bedrijven en voor de vluchtelingen zelf. Een belangrijk deel van integratie is arbeidsmarktintegratie. In deze scriptie wordt er gekeken naar de eerste stap van arbeidsmarktintegratie, namelijk arbeidsmarktparticipatie, vanuit bedrijfsperspectief. De hoofdvraag luidt daarom: Wat zijn de motieven en barrières van bedrijven rond arbeidsmarktparticipatie van vluchtelingen in de ICT-sector in de regio noordoost en zuidoost Brabant? De literatuur beschrijft dat kwalificaties, cultuurverschillen, discriminatie, onduidelijkheid en gezondheidsaspecten kunnen optreden als barrière in het aannemen van vluchtelingen. In het empirisch onderzoek wordt duidelijk dat taalbeheersing een randvoorwaarde is voor bedrijven en dat cultuurverschillen een rol kunnen spelen. Het belangrijkste motief is het hebben van de juiste kwalificaties. Als een vluchteling de juiste kwalificaties heeft dan spelen de barrières een minder grote rol. Eventuele andere motieven om vluchtelingen aan te nemen, is het handelen uit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, het vergroten van de diversiteit in een bedrijf of het verkrijgen van fiscale voordelen. Deze motieven zijn echter in het empirisch onderzoek niet duidelijk teruggekomen als motief om vluchtelingen aan te nemen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen