Akoestisch-fonetische analyses van het effect van Communicatieve Taaltherapie bij specifieke taalontwikkelingsstoornissen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Akoestisch-fonetische spraakkenmerken kunnen mogelijkerwijs gebruikt kunnen worden voor het tijdsefficiënt en objectief diagnosticeren en evalueren van specifieke taalontwikkelingsstoornissen (S-TOS) in Nederland. De aanwezigheid van stoornissen en aandoeningen kan namelijk worden weerspiegeld in een persoon zijn of haar spraak, ofwel specifieker, akoestisch-fonetische spraakkenmerken. Echter is het nog onbekend of en welke akoestisch-fonetische spraakkenmerken van Nederlandse kinderen met S-TOS exact afwijken van die van zich normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Ook is het nog onbekend in hoeverre eventuele afwijkende akoestisch-fonetische spraakkenmerken daadwerkelijk veranderen na een succesvolle logopedische (evidence based) interventie. Mogelijkerwijs gaan deze de (waarden van de) akoestisch-fonetische kenmerken van leeftijdsgenoten vergelijken, omdat de talige ernst van hun S-TOS verminderd is. In het huidige onderzoek werd daarom voor het eerst in Nederland onderzocht of en welke akoestisch-fonetische spraakkenmerken van kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen veranderden na het volgen van een evidence based behandelmethode voor specifieke taalontwikkelingsstoornissen, te weten Communicatieve Taaltherapie (CTT). Hiertoe werd gebruik gemaakt van de versimpelde versie van de AASPAA-pipeline. Op semi-geautomatiseerde wijze werden 103 akoestisch-fonetische kenmerken (afkomstig uit Praat en eGeMAPS) uit de spontane taal van 5 kinderen met S-TOS (4 en 5 jaar oud) vóór en na de interventie CTT berekend en geëxtraheerd. Middels Recursive Feature Elimination op groepsniveau en op individueel niveau (voor vijf participanten) werden rangordes van 20 akoestisch-fonetische spraakkenmerken gegenereerd. Deze rangordes bevatten de akoestisch-fonetische kenmerken die het meest bijdroegen aan het verschil in (de waarden van de) akoestisch-fonetische kenmerken vóór en na CTT. De rangordes werden aangevuld met statische analyses om bijbehorende significatieniveaus (middels gepaarde ttoetsen) en effectgroottes (middels Cohen’s d) te duiden. Ook werden de waarden van de akoestisch-fonetische kenmerken van de kinderen met S-TOS na het volgen van CTT vergeleken met de waarden akoestisch-fonetische kenmerken van referentiesprekers (kinderen zonder S-TOS). Naar verwachting zouden er akoestisch-fonetische kenmerken gerelateerd aan de klinkerdriehoek, duur en klankkleur voorkomen in de rangordes en zouden de waarden van deze kenmerken de waarden van kinderen zonder S-TOS (meer) gelijken, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Op groepsniveau bleken kenmerken gerelateerd aan duur, klankkleur en overige kenmerken voor te komen in de rangorde. Het duurkenmerk dat voorkwam in de rangorde op groepsniveau maakte positieve verandering door, in de zin dat de waarde na CTT dichterbij de referentiewaarde kwam. Het verschilde voor de klankkleurkenmerken per kenmerk of dat de verandering positief was, in de zin dat deze hiermee dichterbij de referentiewaarde kwam. Op individueel niveau kwamen (als belangrijkste resultaat) in de rangordes kenmerken voor gerelateerd aan frequentie (center of gravity en formanten), energie, klankkleur en spectrale helling. Het verschilde sterk per kenmerk en individu of de verandering ook ‘positief’ was, in de zin dat deze dichterbij de referentiewaarde kwam. De huidige studie kende vele verbeterpunten en op de wijze waarop deze nu is uitgevoerd is de generaliseerbaarheid laag. Ondanks dat de resultaten van het huidige onderzoek laag generaliseerbaar zijn, lijken zij wel in lijn te zijn met de resultaten uit eerder onderzoek naar S-TOS-spraak wat betreft het voorkomen van kenmerken gerelateerd aan de klinkerdriehoek, duur en klankkleur. Dit is een eerste indicatie dat de (linguïstische) ernstvermindering van een S-TOS door het succesvol volgen van een evidence based interventie ook waarneembaar is in de akoestisch-fonetische spraakkenmerken en dat dit aan het licht gebracht kan worden middels de AASPAA-pipeline.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren