Afstemming natuurbeleid in Nederland : Beleidsmatige congruentie tussen EHS en Natura 2000 nader onderzocht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland kent veel natuurgebieden die van onschatbare waarde zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Deze natuur wordt in Nederland op verschillende manieren beschermd en beheerd. Twee van die beschermingsregimes zijn de EHS en Natura 2000. Beide regimes beschermen natuur, maar doen dit op een andere manier. Ze zijn anders van inhoud en hebben beide een andere uitwerking in de praktijk. Ondanks deze verschillen zijn er natuurgebieden in waarin beide natuurbeschermingsregimes worden toegepast. Een goede afstemming is dan essentieel; zonder afstemming kan stapeling van beleid averechts werken en zelfs de bescherming van elk van de regimes afzonderlijk te niet doen. Deze afstemming tussen Natura 2000 en de EHS zal in dit onderzoek onderzocht worden. Dit om bij te dragen aan het verbeteren van natuurbescherming in Nederland. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: In hoeverre kan de mate van congruentie tussen de beleidsarrangementen EHS en Natura 2000 de problemen bij de uitvoering van dit natuurbeleid verklaren?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen