Het abortusdebat. Een onderzoek naar de politieke beïnvloedingsstrategieën van Wij Vrouwen Eisen tussen 1974-1984.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de politieke beïnvloedingsstrategieën van de actiegroep Wij Vrouwen Eisen (WVE) in het abortusdebat in Nederland tussen 1974 en 1984. Aan de hand van het theoretisch kader van politicologe Anne Binderkrantz, waarin ze verschillende beïnvloedingsstrategieën voor belangengroepen uiteenzet, is gekeken naar de strategieën die WVE heeft ingezet om een pro abortus standpunt te verdedigen in een gepolariseerd maatschappelijk en politiek debat. Uit het onderzoek blijkt dat WVE in de onderzochte periode een divers palet aan strategieën heeft ingezet om het abortusdebat en de politieke besluitvorming rondom de legalisatie van Abortus te beïnvloeden. Ze gebruikten zowel indirecte beïnvloeding via publieke protestacties en de media als directe beïnvloeding bij zowel het parlement als het kabinet. WVE combineerde hiermee de strategieën van de bekendere vrouwenbewegingen Man Vrouw Maatschappij die zich vooral bezig hield met de directe beïnvloeding en Dolle Mina die zich voornamelijk richtte op de indirecte beïnvloeding. Ondanks dat in 1984 de voor WVE teleurstellende Wet Afbreking Zwangerschap werd ingevoerd, blijkt uit het onderzoek dat mede door de inzet de beïnvloedingsstrategieën van WVE het abortusdebat meer dan tien jaar de boventoon speelde in zowel de maatschappelijke als de politieke arena.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation