Mag ik van u dit boek lezen?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Havo- en vwo-leerlingen zijn tijdens hun bovenbouwjaren bezig met het samenstellen van hun leeslijst voor het vak Nederlands. Havo-leerlingen moeten in totaal acht literaire werken lezen in de bovenbouw en vwo-leerlingen twaalf stuk. Welke boeken literaire werken zijn, is lastig te bepalen. Eerstegraads docenten hebben krijgen dus veel ruimte bij het beoordelen van de literaire waarde van een boek. Ook hebben eerstegraads docenten Nederlands de mogelijkheid om boeken te accepteren of juist af te keuren voor de leeslijst van bovenbouwleerlingen. In deze scriptie is onderzocht welke criteria eerstegraads docenten Nederlands hanteren om te bepalen of een boek wel of niet geschikt is voor de literatuurlijst van een leerling voor het schoolvak Nederlands in de bovenbouw havo/vwo. Hiervoor hebben eerstegraads docenten een online vragenlijst ingevuld waarbij ze dertig verschillende romans moeten beoordelen. Ook werden verdiepende vragen gesteld over de literariteit en geschiktheid voor de leeslijst van drie grensgevallen. Grensgevallen zijn boeken die controversieel zijn, de ene docent keurt deze af en de ander keurt deze goed. Het blijkt dat eerstegraads docenten bij het beoordelen van de geschiktheid van een boek voor de leeslijst een aantal criteria gebruiken: de mate van diepgang/complexiteit van het boek, de mate van simpliciteit van het verhaal, de mate van literariteit, de mate van bevordering van het leesplezier van de leerling, het niveau van het taalgebruik en de mate van toepasbaarheid van het boek binnen het toetsingsprogramma.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation