De publieke waarde van de brandweer. Een kwalitatief onderzoek naar de maatschappelijke bijdrage van Brandweer Brabant-Noord

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-10-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze masterthesis omvat een kwalitatief onderzoek naar de invulling van publieke waarde door Brandweer Brabant-Noord. Publieke waarde is datgene waar de maatschappij waarde aan hecht en de bijdrage van overheidshandelen de maatschappij. Door bezuinigen en reorganisaties sinds de economische crisis en de individualisering van de maatschappij, is de druk op brandweerorganisaties om beleid te verantwoorden aan de maatschappij toegenomen. Vanuit Brandweer Brabant-Noord is daarom de behoefte uitgesproken om zicht te krijgen op wat en hoe zij door middel van haar activiteiten waarde toevoegt aan de maatschappij. Om in haar behoefte te kunnen voorzien, zijn een tweetal projecten van Brandweer Brabant-Noord onderzocht, te weten: OMS meldingen (waarbij wordt getracht het aantal onterechte automatische meldingen terug te brengen) en Brandveilig Leven (waarbij burgers preventief worden geïnformeerd over brandveiligsheidsrisico’s om hun gedrag te beïnvloeden). Het doel van dit onderzoek is de mogelijke effecten van de cases OMS meldingen en Brandveilig Leven op publieke waarde van Brandweer Brabant-Noord verklaren teneinde Brandweer Brabant-Noord te adviseren in haar behoefte om publieke waarde te creëren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kunnen de mogelijke effecten van de cases OMS meldingen en Brandveilig Leven op de publieke waarde van Brandweer Brabant-Noord worden verklaard en welke aanbevelingen vloeien uit deze verklaringen voort? Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn naast documentanalyse, op basis van een theoretisch model, tien respondenten geïnterviewd. Hierdoor is onderzocht in hoeverre verhalen door Brandweer Brabant-Noord worden gebruikt om publieke waarde te definiëren en creëren, of de cases OMS meldingen en Brandveilig Leven waarden hebben gecreëerd die overeenkomen met de publieke waarde en welke verklaringen hiervoor zijn. Uit de resultaten bleek dat de effecten van de cases OMS en Brandveilig Leven op de publieke waarde van Brandweer Brabant-Noord kunnen worden verklaard door de mate waarin ze strategisch zijn ingevuld en de manier waarop ze storytelling in de casus hebben toegepast. De conservatieve cultuur binnen Brandweer Brabant-Noord speelt een grote rol in deze verklaringen. De aanbevelingen voor Brandweer Brabant-Noord luiden daarom als volgt:  Een corresponderend beeld van de publieke waarde binnen de organisatie vormen en integreren om deze vervolgens ook naar buiten toe te dragen;  Prioriteit geven aan preventieve projecten zodat personeelscapaciteit wordt herverdeeld;  Het invoeren van een kwaliteitsmanagementmethode en prestatiemetingsysteem ten behoeve van organisatieontwikkeling.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen