Co-creatie in een hierarchische wereld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een gepolariseerde wereld waarin relaties onder druk staan en er binnen de cultuursector een focus wordt gelegd op diversiteit en inclusie ontstaat er in de sector een nieuwe werkvorm om diverse en inclusieve xdoelgroepen duurzaam te betrekken bij cultuur: co-creatie. Co-creatie is een werkvorm waarbij deelnemende partijen op gelijkwaardige voet samenwerken en invloed op hebben op zowel het proces als de uitkomst. In een van origine hiërarchische relatie tussen culturele instellingen en hun publiek levert deze meer democratische en gelijkwaardige werkwijze allerlei complexiteiten op. Dit onderzoek richt zich op deze complexiteiten door de succesfactoren en valkuilen van co-creatie met publiek te formuleren. Vertrekkend vanuit sociale steun en relatiekwaliteit die ervaren wordt door de verschillende bij co-creatie betrokken partijen richt dit onderzoek zich op de intentie van het publiek tot terugkeren. Drie casussen met een focus op theater worden onderzocht aan de hand van semigestructureerde interviews die zijn afgenomen bij culturele instellingen, hun partners en leden van het deelnemende publiek. De resultaten bieden inzicht in de intermenselijke complexiteit van co-creatie en het aangaan van publieksrelaties. In grote lijnen laat dit onderzoek zien dat co-creatie met publiek veel vraagt, vooral als het aankomt op ruimte voor gelijkwaardigheid in de aanloop naar en tijdens het co-creatieproces. Binnen de huidige kaders van culturele instellingen en de hele culturele sector vergt de gelijkwaardige benadering van publiek veranderingen in het denken én organiseren. Aanknopingspunten worden op basis van de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in een praktische handreiking waarin de succesfactoren en valkuilen van co-creatie met publiek inzichtelijk zijn gemaakt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren