Zin in zorg

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-07-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De zorg in Nederland is zo georganiseerd dat naar vraag van de patiënt zorg wordt geboden. De vraag naar geestelijke verzorging wordt door de patiënt niet tot nauwelijks geuit. Zorg vanuit het ziekenhuis verschuift steeds meer naar de polikliniek. De zorgbehoeften van de poliklinische patiënten zijn nog volledig buiten beeld. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de denk en leefwereld van de poliklinische patiënt, zodat passende zorg kan (blijven) worden geboden. De patiënt, die thuis hemodialyse ontvangt, is doelgroep. Middels semi-gestructureerde interviews zijn acht thuisdialysepatiënten, onder behandeling bij het Radboudumc, ondervraagd. Resultaat van dit onderzoek is dat zingeving leeft. Men beschrijft dit wel, maar benoemt dit niet als zodanig. De behoefte aan ondersteuning bij zingeving verschilt: van niet, naar in bepaalde situaties passend, naar wel. De behoefte bestaat dan daaruit gehoord en gezien te worden door een begripvol professioneel ander, welke volgt in inhoud. Hoe een mens zich verhoudt tot zijn ziekte vormt dan gespreksonderwerp.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen