Duurzaam beleid naar een duurzaam Almere? Een onderzoek naar de rol van de gemeente betreffende de toepassing van zonne-energie in de Schaalsprong

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze bachelorthesis wordt onderzocht welke rol de gemeente Almere speelt bij de toepassing van zonne-energie bij de Schaalsprong van Almere. Het doel hiervan is middels een praktijkgericht onderzoek kennis te vergaren die een bijdrage kan leveren aan het toekomstig beleid van de gemeente Almere ten aanzien van zonne-energie. Deze kennis zal worden vergaard door het huidige en geplande gemeentelijk beleid te analyseren met de theorie van transitiemanagement en door de ervaringen uit eerdere cases te analyseren. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: Welke rol heeft de gemeente Almere in het realiseren van een duurzame energievoorziening in de Schaalsprong van Almere en in hoeverre is haar beleid succesvol?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen