Het Nieuwe Werken en de bedrijfslocatie : Onderzoek naar de invloed van Het Nieuwe Werken op de voorkeur van bedrijven voor locaties van werkplekken en werkgebieden

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-04-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op de vraag wat voor Het Nieuwe Werken-kantoorconcepten (hierna HNWkantoorconcepten) de meest optimale bedrijfslocatie is en op welke wijze hier met het bedrijfslocatiebeleid op ingespeeld kan worden. Deze scriptie heeft tot doel inzicht te krijgen in deze drie gekoppelde thema’s (onderstreept in de vorige zin). Hiervoor heeft literatuurstudie plaatsgevonden, zijn twintig koplopende bedrijven geïnterviewd en 260 bedrijven in de Stadsregio Arnhem Nijmegen hebben een enquête ingevuld over Het Nieuwe Werken. Ook is gesproken met zes sleutelfiguren met kennis van kantoren(beleid) werkzaam bij de gemeente Nijmegen, gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en ontwikkelaar TCN. Aanleiding voor dit onderzoek is dat in Het Nieuwe Werken allerlei ontwikkelingen samenkomen en er voor bedrijven nieuwe HNW-kantoorconcepten ontstaan waarmee werknemers flexibeler om kunnen gaan met de plaats en tijd van werk. Door ontwikkelingen als meer gebruik van informatieen communicatietechnologie (ICT), het meer centraal stellen van de beleving van de werknemer en de nadruk op kostenbesparingen door de financiële crisis ontstaat voor veel bedrijven een nieuwe voorkeur voor locaties van werkplekken en werkgebieden. Vanwege de kantoorleegstand, financiële positie van gemeenten, maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening en de strijd tussen gemeenten om de hoogopgeleide kenniswerker, is juist ook een beleidsmatig perspectief relevant. Dit is extra relevant omdat sinds de Nota Ruimte uit 2006 het bedrijfslocatiebeleid grotendeels is overgelaten aan gemeenten en de nationale regie een stuk losser is geworden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation