Gehuisvest in het levensverhaal. Hoe jongeren de ervaring van dak- en thuisloos worden interpreteren en integreren in hun levensverhaal.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2022-08-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit kwalitatief-fenomenologisch onderzoek gaat in op de ervaring van het dak- en thuisloos worden bij jongeren, uitgaande van de narratieve theorie van McAdams. Met behulp van een semigestructureerd interview gebaseerd op het LISA model (Radboud Universiteit, z.d.), is er gekeken of dak- en thuisloos worden een ervaring van contingentie is en hoe de jongeren deze levensgebeurtenis interpreteren en integreren in hun levensverhaal. In het onderzoek komt naar voren dat het dak- en thuisloos worden een ervaring van contingentie is. Vervolgens is op basis van de integratie modi van Kruizinga et al. (2017) en het ADCL-schema van Scherer-Rath (2013a) gekeken naar het interpretatie- en integratieproces van de jongeren. Het onderzoek bevestigt dat het dak- en thuisloos worden een complex proces is dat als negatief wordt ervaren door de jongeren. Echter zijn de jongeren in staat om er toch een positieve betekenis aan te geven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen