Het Valenciaans model: Spaanse pepers voor Hollandse gebiedsontwikkeling? Een onderzoek naar de mogelijkheden van het Spaanse herverkavelingsinstrument ‘het Valenciaans model’ op de ontwikkeling van de Kanaalzone in Apeldoorn

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door de veranderende omstandigheden in de wereld van de ruimtelijke ordening is een dringende vraag ontstaan naar een vernieuwende kijk op gebiedsontwikkeling. De traditionele planningsinstrumenten, waarbij een nadrukkelijke rol is weggelegd voor overheden, blijken namelijk niet meer te werken. Dit komt enerzijds door de vastgoedcrisis en anderzijds door de verschuiving van het ontwikkelen op uitleglocaties naar binnenstedelijke locaties. Ook de gemeente Apeldoorn heeft beide veranderingen van dichtbij meegemaakt. Daarom wil de gemeente Apeldoorn leren van constructies die gebiedsontwikkeling mogelijk maken in het binnen- en buitenland, om het transformatiegebied ‘de Kanaalzone’ te ontwikkelen tot hoogwaardig binnenstedelijk gebied. De vraag die centraal staat in dit onderzoek luidt dan ook: Op welke wijze kan het Valenciaans model, een vorm van stedelijke herverkaveling, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Kanaalzone in Apeldoorn?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen