Kiezersorganisatie en kandidaatstelling na de grondwetsherziening van 1848. Over de verkiezing van de heer Nedermeijer Ridder van Rosenthal tot lid van de Tweede Kamer der Staten-

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hoe past (het proces van) de verkiezing van Van Rosenthal tot Tweede Kamerlid in het toenmalige volop gevoerde publieke debat over de experimentele fase van de kiezersorganisaties, die principieel haaks stonden op de sinds 1814 gecultiveerde afkeer van georganiseerde vormen van partijpolitiek? Met deze vraag zal gepoogd worden om de politieke organisatievorming rondom de verkiezing van Van Rosenthal in 1848 bloot te leggen aan de hand van krantenartikelen, gevoerde correspondentie van Van Rosenthal met kiezers en kandidaten en persoonlijke aantekeningen van Van Rosenthal zelf. Met de onderzoeksvraag wordt onderzocht of er al dan niet sprake was van een levendige en conflictueuze praktijk tijdens de verkiezingen in het Arnhemse kiesdistrict.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation