Zie je ons (niet)? Een onderzoek naar de betekenis van Achterhoekse culturele instellingen voor het provinciaal cultuurbeleid van Gelderland anno 2021-2024

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie staan Achterhoekse culturele instellingen binnen de culturele infrastructuur van provincie Gelderland centraal. Uit verscheidene rapporten blijkt dat provincie Gelderland meer ruimte wil creëren in hun cultuurbeleid voor regio’s. Gelderland telt zeven regio’s, waaronder de Achterhoek. Er zijn op dit moment al twee regioprofielen voor twee stedelijke gebieden in de provincie. Namelijk, Arnhem/Nijmegen en de Stedendriehoek. De Achterhoek heeft geen eigen regioprofiel maar kent wel een hele sterke eigen identiteit. Daarom is de Achterhoek gekozen als geografisch kader. Verder is ook nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de rol van culturele instellingen binnen het Gelders cultuurbeleid. Dit maakt dat de Achterhoekse culturele instellingen als centraal perspectief zijn gekozen in dit onderzoek. De waardentheorie van Boltanski en Thévenot is gebruikt als methodisch kader. Aan de hand van deze theorie is onderzocht welke waarden vertegenwoordigd zijn in het provinciaal cultuurbeleid van Gelderland en bij de Achterhoekse culturele instellingen. De vertegenwoordiging van waarden is getoetst aan de hand van discoursanalyse en veldonderzoek. Op deze manier is er antwoord gezocht op de vraag: “Wat is de betekenis van Achterhoekse culturele instellingen voor het provinciaal cultuurbeleid van Gelderland 2021-2024?” Hieruit is gebleken dat de Achterhoekse culturele instellingen en de provincie overeenkomen in hun maatschappelijke belangen. Zo zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, een brede toegankelijkheid en onderlinge verbondenheid heel belangrijk voor zowel de instellingen als de provincie. Verder zijn er hoofdzakelijk op twee punten botsingen gevonden. Allereerst hebben de Achterhoekse culturele instellingen vernieuwende en experimentele ambities maar dit botst met de meer traditionele focus binnen het provinciaal beleid. Het Gelders cultuurbeleid is namelijk meer gericht op behoud van tradities, identiteit, geschiedenis en (immaterieel) erfgoed. Verder voelen de Achterhoekse culturele instellingen zich tamelijk onzichtbaar binnen het cultuurbeleid van de provincie. De provincie is in theorie bezig met de representatie van regio’s in hun beleid maar in de praktijk komt dit niet goed tot uiting. Er gaat veel aandacht in het Gelders cultuurbeleid naar stedelijke gebieden zoals Arnhem/Nijmegen en weinig naar de regio’s zoals de Achterhoek. De regio’s zijn wel in beeld bij verschillende intermediairs zoals Cultuur Oost en gemeentes.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren