Activerend grammaticaonderwijs in de NT2-les: Een verkennend onderzoek naar de rol van de activerende werkvorm.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van activerende werkvormen binnen het NT2-grammaticaonderwijs en onderzoekt in hoeverre dit type werkvormen de leerprestaties en motivatie van cursisten kan verhogen. De leerprestaties werden gemeten met het aantal goede antwoorden en de motivatie werd gemeten met enquêtevragen over competentie, autonomie en betrokkenheid. Er worden een traditionele werkvorm en een activerende werkvorm met elkaar vergeleken met in beide de woordvolgorde in de bijzin als gekozen vakdidactisch thema. Beide werkvormen zijn in twee groepen met hoogopgeleide NT2-leerders uitgevoerd. De prestaties van de activerende werkvorm werden terplekke gemeten en de traditionele werkvorm werd na afloop nagekeken. Ook hebben cursisten na afloop een enquête ingevuld, waarin zij het grammaticaonderwijs en beide werkvormen evalueerden. Uit de resultaten blijkt dat de leerprestaties bij de traditionele werkvorm hoger waren, evenals de betrokkenheid. De competentie en de autonomie waren echter hoger bij de activerende werkvorm. Daarmee verhoogt de activerende werkvorm niet de leerprestaties, wat in strijd is met de hypothese dat een activerende werkvorm de leerprestatie juist zou verhogen. De activerende werkvorm verhoogt echter wel twee van de drie waarden die aan motivatie ten grondslag liggen, wat in lijn is met de hypothese. De variatie in de antwoorden op de enquêtevragen geeft aan dat het NT2-grammaticaonderwijs en specifiek het aanbod van werkvormen eveneens gebaat is bij variatie. Er is meer onderzoek nodig om deze bevindingen te toetsen op grotere schaal
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren