De inzet van Country-of-Origin markeerders in de praktijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de literatuur is reeds veel geschreven over ‘Country-of-Origin’ markeerders. Het is echter niet bekend of reclamemakers kennis hebben van deze vormen en effecten van COO-markeerders. Daarnaast is het onbekend wat voor hen redenen zijn om op deze manier reclame te maken. De onderzoeksvraag hierbij is: Gebruiken Nederlandse reclamemakers COO-markeerders in hun communicatie-uitingen omdat zij de theorieën en effecten hiervan kennen of hebben zij andere beweegredenen (volgen zij de trend, eigen intuïtie en/of doen zij eigen onderzoek)? Hier is nog een onderzoeksvraag aan toegevoegd, namelijk: Komen de beweegredenen van reclamemakers om COO-markeerders in hun communicatie-uitingen te gebruiken overeen met de theorieën en effecten in de wetenschappelijke literatuur over COO-markeerders? Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van diepte-interviews met achttien reclamemakers. Hieruit is gebleken dat reclamemakers geen kennis hebben van de, in de wetenschappelijke literatuur geschreven, onderzoeken omtrent strategieën, vormen en effecten van het gebruik van COO-markeerders. Authenticiteit van het product aantonen is de meest voorkomende beweegredenen voor reclamemakers om deze vorm van reclamemaken te gebruiken. Daarnaast komen de door reclamemakers geformuleerde beweegredenen en effecten grotendeels overeen met de literatuur.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren