Moreel redeneren bij tweetalige volwassenen:Bachelorscriptie: Een onderzoek naar de invloed van een vreemde taal bij het oplossen van een moreel dilemma

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensen worden dagelijks geconfronteerd met morele dilemma’s in hun eigen taal én in vreemde talen. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of het auditief aanbieden van morele dilemma’s in een vreemde taal in plaats van in de moedertaal invloed heeft op de morele keuzes die gemaakt worden. Eerst worden de resultaten van een pre-test geformuleerd die als doel heeft het materiaal voor het hoofdexperiment te testen. De verwachting is dat er meer utilitaristische keuzes worden gemaakt als een dilemma in een vreemde taal wordt aangeboden, omdat de emotionele resonantie bij een vreemde taal kleiner is. De resultaten laten zien dat er geen hoofdeffect is van taal op morele keuze indien de dilemma’s in geschreven vorm worden aangeboden. Vervolgens wordt er in het hoofdexperiment getest of er een effect van taal optreedt indien de dilemma’s auditief worden aangeboden. Er wordt een sterker effect van taal op morele keuze verwacht dan bij visueel aangeboden dilemma’s, omdat de verwerking van gesproken taal makkelijker is en de cognitieve belasting hierdoor afneemt. De resultaten laten zien dat er een hoofdeffect van taal op morele keuze optreedt. Tenslotte wordt er gekeken naar de invloed van geslacht bij het oplossen van morele dilemma’s. Er wordt verwacht dat vrouwen minder utilitaristische keuzes maken dan mannen, omdat vrouwen empathischer zijn en over een hogere emotionele intelligentie beschikken. De resultaten laten geen hoofdeffect van geslacht op morele keuze of interactie-effect van taal en geslacht op morele keuze zien voor zowel de pre-test als het hoofdexperiment.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren