Het topje van de ijsberg. Een onderzoek naar de aanpak van zorgwekkend gedrag in het hoger onderwijs

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek betreft een verklarend en evaluatief onderzoek in opdracht van het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. Dit onderzoek kijkt naar de mate waarin in het hoger onderwijs procedures zijn ingericht voor het veiligheidsthema ‘zorgwekkend gedrag’ en beperkt zich daarbij tot zorgwekkend gedrag van studenten. Op basis van bestuurskundige literatuur wordt bovendien gekeken hoe deze mate van implementatie verklaard kan worden. Hierin wordt in het bijzonder gekeken naar factoren die bij kunnen dragen aan het succes van een zachte sturingsaanpak door de onderwijssector. Uit eerder onderzoek blijkt dat factoren als structurele samenwerkingsverbanden, urgentie, organisatiecapaciteit en value-commitment van grote invloed kunnen zijn. Op basis van interviews met veiligheidsfunctionarissen van veertien hogere onderwijsinstellingen is gekeken wat er binnen deze instellingen is geïmplementeerd op het gebied van zorgwekkend gedrag en de onderzoeksresultaten zijn met de theoretische kennis geïnterpreteerd. De bevindingen van dit onderzoek laten zien dat veel hogere onderwijsinstellingen op dit moment nog zoekende zijn naar wat ze voor het thema ‘zorgwekkend gedrag’ willen organiseren. In deze oriënterende fase hebben instellingen baat bij de kennisdeling die door de onderwijssector gefaciliteerd wordt. Deze kennisdeling en de sturende werking die daarvan uitgaat leidt echter in lang niet alle gevallen tot beleidsveranderingen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het feit dat er binnen hogere onderwijsinstellingen doorgaans nog een onvolledig beeld is van het aantal incidenten dat zich met betrekking tot zorgwekkend gedrag afspeelt: instellingen zien mogelijk alleen ‘het topje van de ijsberg’. In het verkrijgen van inzicht in de totale omvang van casuïstiek van zorgwekkend gedrag kampen instellingen met vergelijkbare uitdagingen. In dit onderzoek worden de afwijkende / vergelijkbare behoeftes en uitdagingen uitvoerig besproken, waardoor in de toekomst betere ondersteuning kan worden geboden, zowel door de sector als binnen hogere onderwijsinstellingen zelf.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen