De effectiviteit van moties en amendementen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2024-01-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de rekenkamer Enschede, richt zich op de effectiviteit van moties en amendementen, ingediend door de gemeenteraad van Enschede. De hoofdvraag luidt: Welke factoren hebben invloed op de uitvoering en het al dan niet effectief zijn van moties en amendementen die ingediend zijn door de gemeenteraad van Enschede? Diverse chi-kwadraattoetsen werden uitgevoerd, waarbij de variabelen effectiviteit, steun voor een vorm, beleidsvrijheid, stemmacht, samenwerken en het lidmaatschap van een landelijke partij werden geanalyseerd over twee verschillende bestuursperioden. De resultaten tonen aan dat de steun voor een vorm een matige invloed uitoefent op de effectiviteit van moties en amendementen. Daarnaast heeft de stemmacht een sterke invloed op de effectiviteit, met namen als wordt gekeken naar het aantal stemmen vóór bij een stemming, komt er een sterke samenhang naar voren. Het lidmaatschap van een landelijke partij heeft een zwakke invloed op de effectiviteit van enkel de moties. Kortom, met name de kracht van de stemmacht en de steun voor de vorm lijken cruciale factoren te zijn voor de succesvolle uitvoering van voorstellen in de gemeenteraad van Enschede. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken waarom samenwerken en beleidsvrijheid, in tegestelling tot de literatuur, geen invloed lijken te hebben.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen