'Luister en huiver', over de invloed van door de patiënt geïnitieerde geluidsopnames op het arts-patiëntgesprek.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker hebben patiënten de behoefte om een geluidsopname te maken van het gesprek met hun arts. Dit onderzoek is het eerste dat gekeken heeft of relatie bestaat tussen door de patiënt geïnitieerde geluidsopnames tijdens een arts-patiëntgesprek en de ervaren patiënttevredenheid, arts-patiëntrelatie en patiëntgerichte zorg. Een vergelijking is gemaakt tussen de onderzoeksgroep en controlegroep. Twee digitale vragenlijsten zijn voorgelegd aan de respondenten: één vragenlijst over het effect van de geluidsopname en één over de manier waarop de geluidsopname gebruikt is. In het onderzoek met 58 respondenten is geen verschil naar voren gekomen als het gaat om de patiënttevredenheid, arts-patiëntrelatie en patiëntgerichte zorg. Uit het kwalitatieve deel van dit onderzoek kwam naar voren dat de zorgverlener als betrokken wordt gezien wanneer hij of zij de geluidsopname ter sprake brengt. Dit onderzoek heeft de wetenschappelijke basis gelegd over door de patiënt geïnitieerde geluidsopnames in een arts-patiëntgesprek en biedt verschillende kansen voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren