Een bruikbaar onderzoek? Een verklarende studie naar de benutting van onderzoek ter bevordering van het subsidie-evaluatiebeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-01-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanuit de waarneming dat de populariteit van onderzoek naar evaluaties zowel in de wetenschap als in de beleidspraktijk de afgelopen jaren immens is geweest, terwijl er een beperkte doorwerking bij het subsidie-evaluatiebeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is te ontdekken, is deze studie gestart om de onderbenutting van onderzoek te verklaren. De verklaringen werden gezocht door de doorwerking van onderzoek in het subsidie-evaluatiebeleid als een fasegewijs proces te bestuderen, waarbij de verkenning liet zien dat er bij het ministerie OCW (1) eentonige onderzoeken verzameld werden; (2) procedureel-organisatorische voorzieningen rondom het verzamelen en verwerken van onderzoek minimaal aanwezig waren; (3) en er vond wisselvallige interactie plaats tussen onderzoekers en beleidsmakers. Deze bevindingen hebben mogelijke ontwikkelingen belemmerd, maar desondanks de tekortkomingen kunnen subsidie-evaluaties een waardevolle betekenis krijgen. Met de gedachte van de positieve bestuurskunde is er met dit onderzoek gezocht naar de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation