'Wetenschappelijk bewezen dat het werkt'

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-12-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie is onderzoek gedaan naar het effect van het toevoegen van een autoriteit en datavisualisaties op de geloofwaardigheid van een nieuwsbericht. Naast de onderzoeksvraag zijn er vijf hypothesen opgesteld om conclusies te trekken uit de resultaten van het experiment. Een online experiment is uitgevoerd naar het effect van het toevoegen van een autoriteit (wel en niet) en/of datavisualisatie (geen, simpel en complex) op de geloofwaardigheid van een nieuwsbericht. In een 2x3 tussenproefpersoonontwerp kregen de 135 participanten één van de zes versies van het nieuwsbericht te zien, waarna ze de geloofwaardigheid van het nieuwsbericht beoordeelden. Een manipulatiecheck is uitgevoerd om te zien of de participanten de autoriteit ook echt als autoriteit herkenden. De resultaten lieten geen significante hoofdeffecten voor de onafhankelijke variabelen zien. Er is ook geen bewijs voor een significant interactie-effect gevonden. Daarom kan geconcludeerd worden dat de resultaten geen aanleiding geven om aan te nemen dat het toevoegen van een datavisualisatie en autoriteit effect hebben op de geloofwaardigheid van een nieuwsbericht in dit onderzoek. Het toevoegen van één of meerdere van deze perifere cues laat in dit experiment geen effect op de geloofwaardigheid van het nieuwsbericht zien. De resultaten van dit experiment geven geen bewijs om aan te nemen dat de stapelhypothese (meer perifere cues zijn geloofwaardiger) en de niet-additieve hypothese (één perifere cue is al geloofwaardig) uit komen. Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen effect is gevonden kan zijn dat de onafhankelijke variabelen in het nieuwsbericht niet geloofwaardig over kwamen, waardoor een pre-test voor vervolgonderzoek wenselijk zou zijn. In de pre-test zou de autoriteit, (mate van complexiteit van) de datavisualisatie, de inhoud en het onderwerp van het nieuwsbericht getest kunnen worden voor het opgenomen wordt als onderdeel van het experiment.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren